• (+084) 028 3930 8339
  • csc@ou.edu.vn

Bạn học gì hôm nay

Lý do chọn
Bằng cấp uy tín

Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên sẽ nhận Bằng Cử nhân theo hình thức đào tạo từ xa được cấp bởi Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, có giá trị tương đương với hệ chính quy

Dịch vụ tiện ích

Nhằm đảm bảo sự an tâm và thuận tiện trong quá trình học tập, Trường cung cấp rất nhiều những tiện ích dịch vụ hỗ trợ cho công tác học tập của học viên

Đối tác chất lượng

Gần 3 thập kỷ qua, Nhà trường không ngừng cải cách và nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác chất lượng trên thế giới.

Kinh nghiệm giảng dạy

Với hơn 27 năm kinh nghiệm đào tạo và phát triển, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh luôn là lá cờ đầu trong lĩnh vực đào tạo từ xa khu vực phía Nam

Thông báo
16
Tháng 02
Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Ngoại ngữ - Tin học...
13
Tháng 02
Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Ngoại Ngữ - Tin Học...