• (+084) 028 3930 8339
  • csc@ou.edu.vn
Danh sách khóa học
Khai Giảng ngày 24/04/2020
Học phí 3.000.000₫
Lớp Cập Nhật Chế Độ Kế Toán Phường ,Xã

Trung tâm Đào Tạo ngắn hạn và Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp: Cập nhật chế độ kế toán phường,xã và sử dụng phần mềm IMAX theo thông tư 70/2019/TT-BTC.

Lớp sẽ khai giảng vào ngày 24/04/2020.Chương trình học sẽ được chia làm 2 lớp như sau:

-Lớp 1(học 2 ngày): Cập nhật chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã thay thế quyết định 94/2005/QĐ-BTC theo thông tư 70/2019/TT-BTC.

Thời gian học:Sáng,chiều ngày 24 và 25/04/2020.(thứ 6 và thứ 7)

-Lớp 2(học 1 ngày):Hướng dẫn sử dụng ,cập nhật và sữa chữa các lỗi phát sinh trong khi hạch toán thực tế các chứng từ kế toán theo thông tư 70/2019/TT-BTC.

Thời gian học:Sáng,chiều ngày 26/04/2020.(chủ nhật)

Đối tượng học:Kế toán UBND phường,xã,thị trấn thuộc các quận,huyện,thị xã,thành phố của các tỉnh ,thành phố trực thuộc Trung Ương trong cả nước và các tổ chức.Và các cá nhaankhacs có liên quan đến công tác kế toán ngân sách kế toán và tài chính xã.

  • Thủ tục và hồ sơ đăng ký :theo mẫu 
  • Học phí (có xuất hóa đơn tài chính)như sau:

-Lớp 1: 2.000.000 đồng/1 học viên (Hai triệu đồng)

-Lớp 2: 1.200.000 đồng/1 học viên (Một triệu hai trăm nghìn đồng)

  • Nếu học viên nào đăng ký cả 2 lớp thì học phí là: 3.000.000 đồng/1 học viên (Ba triệu đồng)
  • Địa điểm học:97 Võ Văn Tần,Phường 6.Quận 3,Tp.Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:(028).393.08.339
  • Email: duc.hm@ou.edu.vn

*Các bạn học viên khi đi học mang theo Laptop để cài đặt IMAX và thao tác trực tiếp với dữ liệu đơn vị cơ quan mìn.Trong quá trình học,những lỗi phát sinh trên máy sẽ được giảng viên hướng dẫn sửa lỗi,cập nhật trực tiếp để học xong có thể về cơ quan làm được ngay.