• (+084) 028 3930 8339
  • csc@ou.edu.vn
Liên hệ

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Ngoại ngữ - Tin học.

Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Phòng 215, 97 Võ Văn Tần, P6, Q3, TPHCM
Điện thoại:
(+084) 028 3930 8339
Email:
csc@ou.edu.vn